Terug naar boven

Over X-Dev

Wegwijs maken in data voor verkeer. Door kennis te delen met wegbeheerders en andere klanten en geïnteresseerden.
Dat is het doel van het Expertisecentrum Data en Verkeer.

Een centraal onderdeel van het Expertisecentrum is de kennisbank. In deze bibliotheek vind je informatie over onderwerpen die met verkeer te maken hebben. Denk aan factsheets, een Wiki met actuele informatie en onderzoeksresulaten. Maar artikelen uit ‘de oude doos’ met interessante wetenswaardigheden ontbreken uiteraard niet.

Kennis moet stromen, anders heeft het beperkte waarde. Het Expertisecentrum faciliteert daarom seminars en webinars over interessante onderwerpen. Bijeenkomsten over verkeerskundige onderwerpen staan regelmatig op de agenda. Maar uiteraard wordt ook regelmatig aandacht besteed aan kennisuitwisseling over inwinnen, uitwisselen en distribueren van verkeersdata. Zie de agenda voor de geplande activiteiten.

Met de veelheid van data die beschikbaar is over het verkeer, is het belangrijk om goed onder woorden te kunnen brengen wat deze data in de praktijk zeggen. Het Expertisecentrum draagt hieraan bij door regelmatig blogs en vlogs te publiceren over actuele onderwerpen.

Heb je vragen over het Expertisecentrum? Of wil je de mogelijkheden verkennen om actief bij te dragen aan de kennisontwikkeling rondom verkeersdata? Neem dan gerust contact met ons op.

Het Expertisecentrum Data voor Verkeer is mede mogelijk gemaakt door het TalentON traject dat bij het National Dataportaal Wegverkeer (NDW) is geïnitieerd. Dank gaat uit naar TalentON voor het faciliteren van de ontwikkelsessies. En naar NDW voor het beschikbaar stellen van de middelen zodat het Expertisecentrum is gebracht tot op het mooie punt waar het nu staat. De vooruitzichten zijn goed om een mooie verdere groei te gaan realiseren!