Terug naar boven

U dient een account op NCIS aan te vragen via de servicedesk van NDW. Zodra u die heeft, vult u uw contactinformatie in op het webportaal, en na goedkeuring kunt u IP- adressen invoeren en abonnementen aanmaken. Hier kunt u kiezen om de data te pullen of gepusht te krijgen. Voor technische informatie over het gebruikte ketenprotocol verwijzen wij u naar de docs.ndw.nu of het Nederlands Profiel 2015-2.

De handleiding voor NCIS is verwerkt in de diverse informatieblokken op het webportaal. Er is dus geen los document voor beschikbaar.